Besöksparkering Skaraborgs Sjukhus Mariestad

Här hittar du information om besöksparkering på Skaraborgs Sjukhus Mariestad.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter 

  • 2 kronor per timme. Gäller alla dagar, dygnet runt. 
  • 10 kronor per dygn. Gäller alla dagar.
  • 40 kronor per vecka. 

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00