Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Onsdag 13 mars, klockan 6.30.

Kvartal 2

  • Onsdag 12 juni, klockan 6.30.

Kvartal 3

  • Onsdag 11 september, klockan 6.30.

Kvartal 4

  • Onsdag 11 december, klockan 6.30, långtidsprov.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00