Besöksparkering SÄS Skene

Här hittar du information om besöksparkering på SÄS Skene.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 2 kronor per timme. Gäller alla dagar, dygnet runt.
  • 10 kronor per dygn. Gäller alla dagar. 
  • 40 kronor per vecka. 

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00