Reservkraftsprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Västfastigheter provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Torsdag 4 januari start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

 • Torsdag 1 februari start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

 • Torsdag 7 mars start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

Kvartal 2

 • Torsdag 4 april start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

 • Torsdag 2 maj start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

 • Torsdag 6 juni start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

Kvartal 3

 • Torsdag 4 juli (endast byggnad 4). Start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

 • Torsdag 1 augusti (endast byggnad 4). Start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

 • Torsdag 5 sesptember start klockan 6.00, stopp klockan 7.00.        Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

Kvartal 4

 • Torsdag 3 oktober start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

 • Torsdag 7 november start klockan 6.00, stopp klockan 7.00.      Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

 • Torsdag 5 december start klockan 6.00, stopp klockan 7.00.        Kort avbrott på F-kraft vid start och återgång.

Vid eventuell förändring av tiderna  kontaktar vi de verksamheter som reservkraftsprovet påverkar mest.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00