Besöksparkering SÄS Borås

Här hittar du information om besöksparkering på SÄS Borås.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 12 kronor per timme. Gäller alla dagar, dygnet runt.
  • 60 kronor per dygn. Gäller alla dagar.
  • 240 kronor per vecka.  

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00