Reservkraftsprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Tisdag 9 januari, start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.

 • Tisdag 6 februari, start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.

 • Tisdag 5 mars, start klockan 6.10, stopp klockan 7.10, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

 • Tisdag 2 april, start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.

 • Tisdag 7 maj, start klockan 7.00, stopp 8.00, inget strömavbrott.

 • Tisdag 4 juni, start klockan 6.10, stopp klockan 11:30.    Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3

 • Tisdag 2 juli, start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.

 • Tisdag 6 augusti, start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.

 • Tisdag 3 september, start klockan 6.10, stopp klockan 11:30.        Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

 • Tisdag 1 oktober, start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.

 • Tisdag 5 november, start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.

 • Tisdag 3 december, start klockan 6.10, stopp klockan 7.10, kort strömavbrott vid start.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00