Frågor och svar om besöksparkering

Här hittar du vanliga frågor och svar som vi får om besöksparkering.

Var kan jag parkera?

Du som besöker sjukhuset får parkera på platser för besökare. Platserna är skyltade "Avgift". 

Motorcykel

Vid några sjukhus finns det parkeringar avsedda för motorcyklar. Ställer du dig på en sådan plats tas ingen avgift ut. Skulle det inte finnas särskilda parkeringar för motorcyklar, parkerar du vid en vanlig plats för fordon. Då behöver du följa de regler som gäller för den platsen. Det är inte tillåtet att parkera vid cykelställ eller på andra ytor.

Parkeringsplatser för dig som är rörelsehindrad

Har du parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du parkera på plats för rörelsehindrad. Det är ingen tidsbegränsning på dessa platser vid besök till ett sjukhus. Om ingen plats finns ledig så får du parkera gratis på en besöksplats. Endast parkeringstillstånd för rörelsehindrad, som kommunen utfärdat, är giltigt. Du får inte ställa dig där det är parkeringsförbud. 

Vad gör jag om det är fel på biljettautomaten?

Om du behöver felanmäla en biljettautomat skicka ett SMS till 070-02 30 230. Du behöver skriva med BA/terminalnummer som du hittar på automaten. Exempel på SMS för felanmälan: VF+automatens nummer (mellanrum) Kvittopapper slut.

Om en biljettautomat inte fungerar kan du betala din parkering genom sms, EasyParks app alternativt ringa Easyparks kundtjänst på tel. 0770 – 11 22 00.

Information om olika betalningsalternativ

Det blev fel vid köpet i automaten, vad gör jag?

Om något har gått fel vid ditt köp, ta kontakt med Västfastigheters kundtjänst. 

Kontakta Västfastigheters kundtjänst

Hur gör jag om jag vill överklaga en parkeringsbot?

Om du har fått parkeringsböter, så kallad kontrollavgift, så kan du överklaga till den aktör som står på kontrollavgiften. Tänk på att skriva varför du vill få den avskriven och skicka med dokument som bevis.

Hur länge kan jag parkera på en besöksparkering?

Det finns ingen tidsbegränsning på hur länge du kan parkera. Kolla bara så biljetten är giltig under hela tiden!   

Jag ska parkera med ett större fordon, till exempel husbil, var kan jag stå?

Det viktigaste när du parkerar med ett större fordon är att du inte hindrar annan trafik. Vi rekommenderar att du ställer dig i två rutor om du inte får plats i en ruta. Du behöver då köpa biljett för båda rutorna.

Vid frågor om parkeringsövervakning

Kontakta Securitas, 0771-767 000.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00