Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Tisdag 30 januari start klockan 6.00, stopp klockan 12.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 27 februari start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 26 mars start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

 • Tisdag 30 april start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 28 maj start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 25 juni start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3

 • Tisdag 30 juli start klockan 6.00, stopp klockan 12:00. Inget strömavbrott.
 • Tisdag 27 augusti start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Inget strömavbrott.
 • Tisdag 24 september start klockan 6.00, stopp klockan 7.00.  
  Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

 • Tisdag 29 oktober start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 26 november start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 17 december start klockan 6.00, stopp klockan 7.00. Kort strömavbrott vid start.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00