Besöksparkering Kungälvs sjukhus

Här hittar du information om besöksparkering på Kungälvs sjukhus.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 8 kronor per timme. Gäller alla dagar, dygnet runt.
  • 40 kronor per dygn. Gäller alla dagar. 
  • 160 kronor per vecka.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00