Wieselgrensplatsens närsjukhus

Bygget av ett närsjukhus centralt på Hisingen är ett steg i att utveckla och modernisera Västra Götalandsregionens sjukvård.

Sjukhuset får en viktig roll i det nya systemet för specialiserad närsjukvård och vi vill ha ett modernt, klimatsmart sjukhus med en gestaltning som blir ett blickfång i stadsdelen. 

Sjukhusets utformning och innehåll kommer att kunna beskrivas mer utförligt efterhand som underlag tas fram och beslut fattas i Västra Götalandsregionens fastighetsnämnd och regionstyrelse.

Tidplan

Nuläge: planering

Karin Telldén

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer