Fastigheter och projekt

Fastighet, stöd och service medarbetare är experter på Västra Götalandsregionens lokaler. Vi utvecklar och underhåller fastigheterna så att de fungerar för olika verksamheter under lång tid och är beställare vid ny- och ombyggnationer. Nedan kan du besöka fastigheterna och se vilka projekt som pågår.

Fastigheter

Det speciella med många av våra fastigheter är att de ska leva upp till vårdens höga krav. Allt - som teknik, säkerhet och infrastruktur - måste fungera, i hus som räddar liv.

Projekt

De fastighetsprojekt vi ansvarar för innebär byggnation, utveckling och underhåll. Vår miljö är oerhört viktig så vi driver flera särskilda energiprojekt varje år. I ett projekt är vi flera medarbetare i olika roller; det kan vara projektledare, ingenjörer, upphandlare, systemförvaltare, kommunikatörer och experter inom säkerhet, hållbarhet och parkering.