Reservkraftsprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Fastighet, stöd och service provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1    

  • Tisdag 9 januari start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.
  • Tisdag 6 februari start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.
  • Tisdag 5 mars start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2    

  • Tisdag 2 april start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.
  • Tisdag 7 maj start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.
  • Tisdag 4 juni start klockan 7.00, stopp klockan 11.00, långtidsprov, kort strömavbrott vid start

Kvartal 3    

  • Tisdag 3 september start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4    

  • Tisdag 1 oktober start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.
  • Tisdag 5 november start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.
  • Tisdag 3 december start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, kort strömavbrott vid start.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00