Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1 

 • Onsdag 31 januari start klockan 8.00, stopp klockan 14.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 28 februari start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 27 mars start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start. 

Kvartal 2 

 • Onsdag 24 april start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 29 maj start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 26 juni start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start. 

Kvartal 3

 • Onsdag 31 juli start klockan 8.00, stopp klockan 14.00. Inget strömavbrott.
 • Onsdag 28 augusti start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Inget strömavbrott.
 • Onsdag 25 september start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

 • Onsdag 30 oktober start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 27 november start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 18 december start klockan 8.00, stopp klockan 9.00. Kort strömavbrott vid start.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00