Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1                                              

 • Tisdag 9 januari, start klockan 07:00, stopp klockan 13:00. Inget planerat strömavbrott.
 • Tisdag 6 februari, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 5 mars, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

 • Tisdag 2 april, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 14 maj, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. Inget planerat strömavbrott.
 • Tisdag 11 juni, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.  
  Flera planerade strömavbrott kan ske mellan klockan 07.00–07.20

Kvartal 3

 • Tisdag 2 juli, start klockan 07:00, stopp klockan 13:00. Inget planerat strömavbrott.
 • Tisdag 6 augusti, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. Inget planerat strömavbrott.
 • Tisdag 3 september, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. 
  Inget planerat strömavbrott.

Kvartal 4

 • Tisdag 1 oktober, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 5 november, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00. Kort strömavbrott vid start.
 • Tisdag 3 december, start klockan 07:00, stopp klockan 08:00.
  Inget planerat strömavbrott.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00