Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Måndag 8 januari start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.
 • Måndag 5 februari start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, inget strömavbrott.
 • Måndag 4 mars start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2    

 • Måndag 8 april start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, strömavbrott vid start och stopp.
 • Måndag 6 maj start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, strömavbrott vid start och stopp.
 • Måndag 3 juni klockan start klockan 7.00, stopp klockan 11.00, långtidsprov, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3    

 • Måndag 2 september start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4    

 • Måndag 7 oktober start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, strömavbrott vid start och stopp.
 • Måndag 4 november start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, strömavbrott vid start och stopp.
 • Måndag 2 december start klockan 7.00, stopp klockan 8.00, kort strömavbrott vid start.
   

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00