Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Fastighet, stöd och service provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1    

  • Torsdag 11 januari start klockan 10.00, stopp klockan 12:30, inget strömavbrott.
  • Torsdag 1 februari start klockan 10.00, stopp klockan 12:30, inget strömavbrott.
  • Torsdag 7 mars start klockan 10.00, stopp klockan 12:30, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

  • Torsdag 4 april start klockan 10.00, stopp klockan 12.30, inget strömavbrott.
  • Torsdag 2 maj start klockan 10.00, stopp klockan 12.30, inget strömavbrott.
  • Torsdag 13 juni start klockan 10.00 , stopp klockan 14.00, långtidsprov, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3

  • Torsdag 5 september start klockan 10.00, stopp klockan 12.30, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

  • Torsdag 3 oktober start klockan 10.00, stopp klockan 12.30, inget strömavbrott.
  • Torsdag 7 november start klockan 10.00, stopp klockan 12.30, inget strömavbrott.
  • Torsdag 5 december start klockan 10.00, stopp klockan 12.30, kort strömavbrott vid start.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00