Frågor och svar om personalparkering

Här hittar du vanliga frågor och svar om personalparkering vid VGR:s sjukhus.

Hur använder jag mig av Parkera VGR?

Här hittar du instruktioner för Parkera VGR

Vid frågor om parkeringsövervakning

Kontakta Securitas, 0771-767 000.

Vilket tillstånd ska jag välja?

När du ska välja tillstånd på var du kan parkera söker du dig fram till respektive sjukhus och den tillståndstyp du avser köpa på webbsidan eller i appen. För respektive sjukhus kan du välja mellan ett 30 dagars tillstånd dygnet runt och ett 30 dagars tillstånd för natt och helg som avslutas efter 30 dagar. Vill du att tillståndet förnyas automatiskt kan du även för varje sjukhus välja ett 30 dagars tillstånd abonnemang dygnet runt samt ett 30 dagars tillstånd abonnemang natt och helg som löper på tills du aktivt avslutar ditt abonnemang.


Hur gör jag om jag behöver parkera vid flera sjukhus?

Sjukhus inom samma sjukhusgrupp har samma avgifter för att göra det enklare för personalen att förflytta sig mellan sjukhusen. Det betyder att du kan använda samma parkeringstillstånd på alla sjukhus inom samma grupp. På respektive sjukhus webbsida hittar du information om vilka sjukhus som ingår i samma grupp.

Det finns undantag. Sjukhusen i Väst och SÄS Skene har olika taxor inom sin sjukhusgrupp på grund av olika marknadsvärden. Övervakningssystemet som används av väktaren känner till vilka tillstånd som är giltiga var


Var kan jag parkera?

Med parkeringstillstånd för personal, genom Parkera VGR, får du parkera på parkeringsplatser för personal under tiden som du arbetar. Platserna är skyltade ”Personal, Giltigt P-tillstånd erfordras”.

Du får inte parkera på besöksparkering med ett parkeringstillstånd för personal. 


Vad gäller om jag har jobb i annan verksamhet på sjukhuset?

Jag jobbar i annan verksamhet på sjukhuset men är ej anställd inom Västra Götalandsregionen. Jag är i behov av personalparkering. Hur kan jag få ett parkeringstillstånd?

Om ni är flera medarbetare inom samma verksamhet som behöver parkeringstillstånd, be någon samla ihop uppgifter för alla medarbetare. Vi behöver veta namnet på verksamheten där du jobbar, var du jobbar, ditt namn samt telefonnummer. Du kan också för egen del mejla in dina uppgifter.

Skicka ett mejl direkt till Support för Parkera VGR: parkering@vgregion.se

Kundtjänst kommer därefter att återkoppla med ett ID för att du ska kunna köpa parkeringstillstånd i betaltjänsten Parkera VGR.


Vad gäller för mig som kör motorcykel?

Om du ställer dig på en parkering för motorcyklar så är det ingen avgift. Vid parkering på vanlig plats för bil måste du följa de regler som gäller för platsen. Det är inte tillåtet att parkera vid cykelställ eller på andra ytor.


Parkeringsplatser för dig som är rörelsehindrad

Har du parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du parkera på plats för rörelsehindrad. Det är ingen tidsbegränsning på dessa platser vid besök till ett sjukhus. Om ingen plats finns ledig så får du parkera gratis på en besöksplats. Endast parkeringstillstånd för rörelsehindrad är giltigt. Tillståndet utfärdas av din kommun. Du får inte ställa dig där det är parkeringsförbud.


Vilka tider gäller för vilka tillstånd?

Dygnstillstånd: Hela dygnet, alla dagar, under din arbetstid.

Natt- och helgtillstånd: 18–8 vardagar och hela dygnet lördag och söndag, under din arbetstid.


Varför fungerar inte mitt kort att betala med?

Det kan bero på att ditt kort inte är godkänt för e-köp/online-köp och öppet för utlandsbetalning. Kontakta din bank eller registrera kortet för e-köp/onlineköp på din banks webbplats.


Hur gör jag om jag vill överklaga en parkeringsbot?

Om du har fått parkeringsböter, så kallad kontrollavgift, så kan du överklaga till den aktör som står på kontrollavgiften. Tänk på att skriva varför du vill få den avskriven och skicka med dokument som bevis.

Du behöver bifoga kopia på ditt Tjänste-ID för Västra Götalandsregionen, utdrag av köphistoriken från Parkera VGR (inklusive byten mellan bilar) och transaktionsunderlag på betald transaktion från bank vid överklagan. Skicka gärna in överklagan så snart som möjligt.

Överklaga hos Securitas 

För Sahlgrenska sjukhuset gäller överklagan vi länk: Invända mot kontrollavgift (parkeringgoteborg.se)


Hur använder jag mig av Parkera VGR?

Här hittar du Instruktioner för Parkera VGR


Vid frågor om parkeringsövervakning

Kontakta Securitas, 0771-767 000.


Kundtjänst parkering och support för Parkera VGR