Parkering

Fastighet, stöd och service:s parkeringsenhet hanterar alla parkeringsfrågor vid Västra Götalandsregionens fastigheter. I vårt arbete är dialogen med våra hyresgäster alltid viktig när det gäller parkeringslösningar, förändringar, säkerhet och betalsystem.

Söker du information om parkering?

Vid våra fastigheter finns parkeringar för besökare och personal. Välj den fastighet det gäller för att hitta information. Har du frågor finner du kontaktuppgifter till kundtjänst när du väljer aktuell fastighet och parkering.

Information om systemet Parkera VGR

Frågor och svar om personalparkering

 

Fastigheter

Välj fastigheten det gäller för att hitta information om parkering.

Kundtjänst parkering och support för Parkera VGR