Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten. Vid datumen nedan kommer Fastighet, stöd och service utföra reservkraftsprov i Falköping, vilket kan innebära ett kort strömavbrott vid start.

Förbered er på ett avbrott klockan 06.00 eller möjligtvis flera korta avbrott klockan 6.00–07.00.

Reservkraften provas den: 

  • 4 mars
  • 3 juni
  • 2 september
  • 2 december.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00