Parkering

Här hittar du information om våra parkeringar runt Sahlgrenska sjukhuset.

Det finns bestämmelser, regler och riktlinjer som styr parkering. Vissa regler meddelas om via vägmärken medan andra inte.

Information om bestämmelser, regler och riktlinjer

Trångt på Sahlgrenskatomten

På grund av stora byggprojekt är tillgången på personal- och besöksparkeringar på Sahlgrenskatomten påverkad.

Välj gärna kollektivtrafik om det är möjligt.

För parkering använd P-hus Per Dubbs eller någon av parkeringsytorna vid Medicinareberget. Se skyltning för taxa.

Alla byggnader på Sahlgrenskaområdet går att nå med bil, men räkna med längre restid.

Det finns avsläppningszoner utanför respektive entré. Vänligen respektera att det inte går att vänta på dessa ytor.

  • Förbindelsen mellan Bruna och Gröna stråket är stängd för genomfart. 
  • Välj den södra infarten till Sahlgrenskaområdet (Sahlgrenska södra) från Ehrenströmsgatan om du ska till Röda, Bruna eller Vita stråket.
  • Välj huvudinfart för akutmottagningen.
  • För Gröna stråket 12-16 gäller särskild omledning. Mer information finns att läsa på särskild informationssida "Så tar du dig till Gröna stråket."

Förberedande arbeten för Sahlgrenska Life 

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00