Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

Rapportering görs för att förebygga olyckor och för att säkerställa att rutiner fungerar, inte för att fastställa skuld eller ansvarsfrågor. Även personer utanför flygplatsorganisationen kan meddela fel och synpunkter här.

Rutin för åtgärd och rapportering

1. Allvarlig störning av flygsäkerheten eller händelse som hade kunnat orsaka tillbud eller haveri, ska åtgärdas och därefter rapporteras.

  • Se instruktion "Rapportering avvikelse/fel".
  • Sök flygplatschefen per telefon. Om flygplatschef inte kan nås, åtgärda om möjligt avvikelsen/felet för att undvika ny händelse/störning.
  • Meddela NOTAM om fel kvarstår. Se instruktion "NOTAM"
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

2. Övriga avvikelser/ fel

  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats.

3. Fel som sjukhusets verkstad ska åtgärda 

  • Beställ åtgärd via driftens beställningsrutin.
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi inom Fastighet, stöd och service behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Lagring av personuppgifter